Batterierna som används till Solpaneler har lite andra krav än vanliga batterier. De laddas konstant ur, och måste hantera ojämn last, och dom laddas oregelbundet. Detta gör att batterier som lämpar sig för solceller är lite speciella så det finns lite att tänka på när man väljer till sin installation. Saker man bör tänka på när man bestämmer sig för ett batterier är kostnaden, laddningscykler, installation och underhåll.

Dagens alternativ

Bly/syre batterier

Dessa batterier har använts länge på marknaden, för alla typer av off-grid anläggningar och annan förnybar energi.

Kostnad: Dagens bly/syre alternativ kostar ungefär hälften av Lithium Ion batterier.  Runt 3800 kr för ett 200 Ah batteri. Upp till 7200 kr beroende på teknologi.

Cykler: Dessa batterier var historiskt inte bra för energilagring då de inte hanterade urladdning speciellt bra. Men på senare åren med ny deep-cycle AGM teknologi klarar de många urladdningar utan att ta någon skada. Detta gör dem till ett lysande och prisvärt alternativ.

Ersättning/Underhåll: Då det finns många faktorer som bestämmer när ett batteri behöver ersättas är det svårt att ge en livslängd på dessa. Vanliga bly/syre batterier måste fyllas på ibland då vätskan omvandlas till gas under laddning. Medans de nyare AGM batterierna förvandlar väte och syre till vatten inne i batteriet och du får ingen gasuppbyggnad. Vilket också innebär att dom är underhållsfria. Detta är att föredra då man ofta installerar batterier på platser som är svåra att nå, och dom kan stå i många år utan underhåll.

Sopsortering: Det är mycket viktigt att bly/syre batterier sorteras och slängs korrekt, bly är giftigt och inte får komma ut i naturen. Hela batteriet kan återvinnas, då plasten kan användas till nya höljen, och batteriinnehållet delas ofta till elektrolyter, och sulfater, som bland annat används som gödningsmedel

 

Litium-jon

Litiumjon batteriar är dagens vanligaste batterier, oavsett applikation. De används i mobiltelefoner, verktyg och bilar.

Kostnad:  Litiumjon batteriar är mycket bra, men också mycket dyra. Runt 35000 kr för ett 180 Ah batteri.

Cykler: Litiumjon batterier kan under sin livstid oftast leverera fler cykler än bly/syre. Detta gör dem bra till applikationer där urladdning sker ofta. En annan fördel är att de laddar och urladdar snabbare än alternativen, samt förlorar mindre laddning medan dom inte används. Detta skapar mindre förluster i omvandlingen av energi.

Ersättning/Underhåll: Litiumjon batteriar är lättare än bly/syre batterier. Detta innebär att de är lättare att bära och ersätta. De kräver inget underhåll.

Sopsortering: Dessa batterier måste sopsorteras för återvinning, då dom är giftiga i grunden. Dock är innehållet svårt att hantera. Det är dyrt att återvinna materialet i ett Litiumjon batteri. Detta innebär att för tillfället föredrar företag att utvinna nya material och bygga dem från grunden istället för att återvinna existerande.