Kopplingsmetoder

Det finns två sätt att koppla paneler och batterier på. Parallellkoppling eller seriekoppling. Dessa två metoder används ensamma eller gemensamt för att få rätt spänning (V) i ditt system.

Parallellkoppling – Man sätter ihop plus, med plus, och minus med minus. Och skapar flera parallella strömmar. Detta ökar amperen i systemet, men inte spänningen (V)

Seriekoppling – Man sätter plus till minus i systemet och skapar en serie av kopplingar. Detta gör att amperen står stilla, men spänningen (V) ökar.

Genom att seriekoppla kan du alltså öka spänningen från t.ex. 12 volt till 24 volt i ett system. Sedan om du vill utöka parallellkopplar du för att hålla samma spänning.

För batterierna avgör vad du har för system (12v eller 24v) hur du kan serie eller parallellkoppla dessa. Dina batterier måste kopplas ihop så att dom levererar korrekt mängd spänning för ditt system.

För solpanelerna väljer oftast mellan att parallell eller seriekoppla panelerna beroende på placering. Om du har risk för skugga på panelerna brukar parallellkoppling vara bättre då du får ström från de o-skuggade panelerna. Om du har konstant sol är serie bättre då du har mindre förluster. I större anläggningar har man en kombination av serie och parallell för att inte överskrida gränsvärdena på regulator eller växelriktare.

Du hittar dessa paket och flera i våran webbutik.

12 voltssystem

För 12 voltssystem är det viktigaste att hälla spänningen i batterierna till 12 volt. Så seriekoppla aldrig 12 volts batterier. Du har dock oftast fritt fram att serie eller parallellkoppla solpanelerna, då regulatorn ändå sänker denna spänning att matcha batteribanken, vilket fungerar bra så länge du inte överskrider regulatorns max in=volt.

Två solpaneler och två batterier båda parallellkopplade, 12 volt..

Vanliga paket parallellsolpanel parallellbatteri

Två solpaneler i serie, och två batterier parallellkopplade.

Vanliga paket seriesolpanel parallellbatteri

Två solpaneler i serie och ett batteri.

Vanliga paket seriesolpanel singelbatteri

En solpanel, och två batterier parallellkopplade.

Vanliga paket singelsolpanel parallellbatteri

En solpanel och ett batteri.

Vanliga paket singelsolpanel singelbatteri

24 voltssystem

För ett 24 voltssystem måste dina batterier producera 24 volt i spänning. För de flesta batterier som fritidsbatterier och AGM batterier som kommer som 12 volt innebär detta att man måste seriekoppla två batterier för att få ut korrekt spänning. Det finns mindre batterier t.ex.. 6 volt där du behöver 4 batterier för att uppnå 24 volt, samt Litium batterier som kommer som 24 volt och bara får ha ett batteri i serie. Men nedan scheman gäller för standard 12 volts batterier.

Två solpaneler i parallellkoppling med 4 batterier, två batterier kopplas i serie x 2, sen parallellkopplas dessa för att hålla en spänning på 12 volt.

Vanliga paket parallellsolpanel 2xseriebatteri

Två solpaneler i parallell, samt två batterier i serie för att nå 24 volt.

Vanliga paket parallellsolpanel seriebatteri

Två solpaneler i parallellkoppling, med 4 batterier, 2 batterier i series x 2, som sedan parallellkopplas för att hålla 24 volt.

Vanliga paket seriesolpanel 2xseriebatteri

Två solpaneler och två batterier båda i seriekoppling.

Vanliga paket seriesolpanel seriebatteri

En solpanel och 4 batterier, två batterier i serie x 2, som sedan parallellkopplas för att hålla 24 volt.

Vanliga paket singelsolpanel 2xseriebatteri

En solpanel, och två batterier i serie.

Vanliga paket singelsolpanel seriebatteri