Kopplingsmetoder

Det finns två sätt att koppla paneler och batterier på. Parallellkoppling eller seriekoppling. Dessa två metoder används ensamma eller gemensamt för att få rätt spänning (V) i ditt system.

Parallellkoppling – Man sätter ihop plus, med plus, och minus med minus. Och skapar flera parallella strömmar. Detta ökar amperen i systemet, men inte spänningen (V)

Seriekoppling – Man sätter plus till minus i systemet och skapar en serie av kopplingar. Detta gör att amperen står stilla, men spänningen (V) ökar.

Genom att seriekoppla kan du alltså öka spänningen från t.ex. 12 volt till 24 volt i ett system. Sedan om du vill utöka parallellkopplar du för att hålla samma spänning.

För batterierna avgör vad du har för system (12v eller 24v) hur du kan serie eller parallellkoppla dessa. Dina batterier måste kopplas ihop så att dom levererar korrekt mängd spänning för ditt system.

För solpanelerna väljer oftast mellan att parallell eller seriekoppla panelerna beroende på placering. Om du har risk för skugga på panelerna brukar parallellkoppling vara bättre då du får ström från de o-skuggade panelerna. Om du har konstant sol är serie bättre då du har mindre förluster. I större anläggningar har man en kombination av serie och parallell för att inte överskrida gränsvärdena på regulator eller växelriktare.

Du hittar paket för alla nedan konfigurationer på våran webbutik.

12 Voltsväxelriktare – alternativ

En 12 volts växelriktare innebär ofta att spänningen måste hållas nere. Du kan oftast bara parallellkoppla batterierna (om du inte har två 6v batterier), men du har oftast frihet med hur du kopplar solpanelerna då regulatorn tar ner denna volt för att matcha batteribanken i vilket fall.

Två paneler och två batterier – parallellkoppling, för lägsta spänningen i alla delar, samt delproduktion ifall en panel skuggas.

230V paket parallellsolpanel parallellbatteri

Två paneler i serie (för högre spänning i panelslingan) och två batterier parallellt (för att hålla 12v)

230V paket seriesolpanel parallellbatteri

Två paneler i serie, och ett batteri.

230V paket seriesolpanel singelbatteri

En panel, och två batterier parallellt för att hålla 12 volt.

230V paket singelsolpanel parallellbatteri

En panel och ett batteri.

230V paket singelsolpanel singelbatteri

24 Voltsväxelriktare – alternativ

24 volt kräver att batteribanken oftast (om man har 6v eller 12v batterier) seriekopplas för att uppnå de 24 volt i spänning växelriktaren behöver. Det finns undantag i t.x. Litium batterier som kan levereras i 24 volts format, men för dom vanliga fritid- och AGM batterierna som kommer som 12 volt behöver dessa seriekopplas. Det finns lite olika konfigurationer för detta.

Två solpaneler i parallellkoppling och 4 batterier, 2 i serie, som sedan parallellkopplas ihop för att hålla 24v

230V paket parallellsolpanel 2xseriebatteri

Två solpaneler i parallell och två batterier i serie för att uppnå 24v till växelriktaren.

230V paket parallellsolpanel seriebatteri

Två solpaneler i serie följt av 4 batterier, 2 batterier i serie x 2, som sedan parallellkopplas till växelriktaren.

230V paket seriesolpanel 2xseriebatteri

Två paneler i serie, samt två batterier i serie för att uppnå 24 volt till växelriktaren.

230V paket seriesolpanel seriebatteri

En solpanel till 4 batterier, två i series, som sedan parallellkopplas för att ge 24 volt. En mycket ovanlig konfiguration då detta producerar väldigt lite ström till en stor batteribank och riskerar att dra ur batterierna över tid.

230V paket singelsolpanel 2xseriebatteri

En solpanel till två batterier som kopplas i serie för att uppnå 24 volt till växelriktaren.

230V paket singelsolpanel seriebatteri