För att räkna ut hur mycket kWh man använder så gör man följande:
Titta först på vilken effekt en elapparat drar, detta står angivet i watt (W) och brukar stå på en etikett nära elsladden, tag detta värde och multiplicera det med antalet timmar som du använder apparaten under en dag. Upprepa detta för elektrisk utrustning i systemet och summera värdena. Nu har du fått ut hur många wattimmar du förbrukar på en dag. Ex:
(TV 25W * 1,5h) +

(Radio 10W * 0,5h) +

(Belysning 5W * 2h) +

(Kylskåp 40W * 24h, är alltså igång hela dygnet) =

1012,5Wh

Om du istället vill ha det i kilowattimmar delar du bara det värdet på 1000: 1012,5Wh/1000 = 1,01kWh

När du gjort det så har du din dygnsförbrukning och måste alltså ha en batteribank som kan driva systemet hela vistelsen. Först så tar man och multiplicerar dygnsförbrukningen med vistelsetiden, men detta är angivet i energimängd (Wh) och batterier anges i amperetimmar (Ah). Därför omvandlar man Wh till Ah genom att dela med energimängden med batterispänningen (12V). Därefter kan man enkelt få reda på antalet batterier som behövs genom att dela på sitt beräknade värde med batterikapaciteten från ett batteri * 70% (man tar gånger 70% för att man vill inte använda hela batteriet, då går det snabbt sönder). Så om vi fortsätter på exemplet ovan:

1012,5 Wh * 7 dygn = 7087,5 Wh, detta omvandlas till amperetimmar:

7087,5W * 12V = 590,6 Ah.

Om vi sedan antar att det är 200Ah batterier som ska användas:

200Ah * 0,7 = 140Ah

Nu är vi redo att ta reda på hur många batterier du behöver:

590,6Ah / 140Ah = ungefär 4st 200Ah batterier.

 

Beräkningen utgår att från att batterierna ensamt ska klara av att driva hela systemet. Det hade varit det allra bästa ur dimensioneringssynpunkt, men det kan ibland bli en väldigt stor batterikostnad. Därför får du komma ihåg att du även har solpaneler uppsatta på taket och att även dessa hjälper till så länge solen skiner, om det blir mulet några dagar kan man själv försöka dra ner på elförbrukningen så det räcker hela vistelsen