Fått hem 2 st nya paneler, 1 för 12 Voltsystem, arean på panelen är riktigt bra för att vara en 100 Wattare och en 310 Wattare för 24 Volt, perfekt att bygga hela system för egna hemförbrukning och sälj av överskott.

1/7 skall nya skatte subventionen vara klart!