Maxim är ett amerikanskt bolag som tillverkar integrerade kretsar. De har nu tagit fram en liten DC/DC omvandlare som ska kunna ersätta bypassdioden. Tanken bakom kretsen är att kunna MPPT reglera varje cell, istället för hela solpanelen som dagen  regulatorer gör. Detta innebär att varje enskild cell kommer att optimeras utifrån dess egna förutsättningar, vilket gör att skuggning inte har lika stor effekt och att bypassdioden inte behövs.

Läs mer på: http://www.elinor.se/30-procent-mer-effekt-fran-solpanelen.html/