En regulator är en krets som används inom elektronik för att reglera spänningen, dvs den kan göra om en spänning från exempelvis 12 volt till 5 volt. En solcellsregulator har en liknande uppgift, fast den har ännu fler funktioner för att skydda batteriet i solcellsanläggningen!

En solpanel ger vid normala förhållanden ifrån sig ca 17-18 volt, detta är för hög spänning för ett batteri som vill ha omkring 13,5-14,8 volt beroende på hur laddat batteriet är.

Om man kopplar in en regulator mellan solpanelen och batteriet så ser regulatorn till att batteriet inte blir överladdat. Solcellsregulatorn ser också till att batteriet inte blir för djupt urladdat, vilket förkortar batteriets livslängd, genom att helt enkelt bryta strömmen till lasten som finns i solcellsystemet.

Det finns två metoder en solcellsregulator arbetar med för att reglera spänningen från solpanelen, MPPT (Maximum Power Point Tracker) teknik, eller PWM (Pulse Width Modulation) teknik.

PWM tekniken innebär att regulatorn fungerar som en strömbrytare mellan solpanelen och batteriet. Beroende på vilken spänning batteriet vill ha och vilken spänning solpanelen ger ifrån sig så kommer regulatorn att välja hur ofta den ska ha strömbrytaren stängd och hur ofta den vill ha strömbrytaren öppen. Till exempel om solpanelen ger ifrån sig 18 volt och batteriet vill ha 13.6 volt så kommer strömbrytaren att vara stängd 13.6/18 = 75.5% av tiden och öppen (18 – 13.6)/18 = 24.5% av tiden!

En MPPT har en till funktion, den ställer in den spänningen som solpanelen ska ge ifrån sig för maximal effekt! En solpanel ger nämligen ifrån sig olika mycket ström beroende på vilken spänning den har. Bilden nedan är en graf, solpanelens spänning är på den horisontella axeln och solpanelens ström på den vertikala axeln, ritar man upp den ström solpanelen ger ifrån sig vid en given spänning så blir linjen som i grafen.

Då MPPT regulatorn arbetar kommer den att:

  1. Mäta effekten (strömmen gånger spänningen) vid den spänning solpanelen har för tillfället.
  2. Ändra solpanelens spänning och mäta effekten på nytt.
  3. Jämföra den första uppmätta effekten med den andra uppmätta effekten.
    • Är den första effekten större kommer den att leta efter en större spänningen åt andra hållet.
    • Är den andra effekten större kommer den att leta efter en ännu större spänning åt samma håll​.
  4. Börja om och upprepa från steg 1.

När du väljer ut en regulator och solpanel ska du försäkra dig om att regulatorn tål paneles största spänning, dvs. regulatorns ”Maximum voltage input” ska vara större än solpanelens öppenkrets spänning (benämns i databladet som Voc). Samma sak gäller för strömmen, regulatorns ”Maximum current input” ska vara större än solpanelens slutenkrets ström (benämns i databladet som Isc). Ibland anger regulatortillverkaren vilken som är den största effekten som regulatorn tål, då är det bara att välja en solpanel med lägre eller samma effekt.